Vad är vad? Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som kan innefatta allt från lättare nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd.
Alla människor kan må psykiskt dåligt, och det kan variera under livet. Då är det bra att ta hjälp av någon. Det är inte konstigt att be om hjälp, tvärtom. Inte minst för att kunna förstå sig själv bättre.

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp och omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. 

Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni. 


Publicerat | Tomas Pettersson |

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies