”Användbart i alla sammanhang i livet.”

Psykisk livräddning profession

– en TEAMUTBILDNING för hela personalgruppen

Vi erbjuder uppdragsutbildningar till yrkesgrupper inom offentlig och privat sektor sedan 2008. Våra största uppdragsgivare är idag Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Psykisk Livräddning (PLR) profession är en teamutbildning i suicidprevention.

Målgrupp

Målgruppen är yrkesverksamma som på något sätt har ansvar för andra människors välfärd. Att möta en suicidal person och bedöma läget är en grannlaga uppgift som i praktiken utförs av många yrkesgrupper (inte enbart läkare). Våra utbildningar riktar sig i första hand till verksamheter inom primärvård, psykiatri och somatik, socialtjänst, individ- och familjeomsorg, skola, men även andra typer av verksamheter, till exempel stödboenden. Kurserna lämpar  sig också väl för myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Syfte 

Syftet är att skapa en större professionell trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall. Syftet är också att öka både individuell och organisatorisk kunskap om och förmåga till suicidriskbedömning, suicidriskhantering och förbättra det suicidpreventiva lagarbetet baserat på bland annat de nationella riktlinjerna för suicidprevention och lokala riktlinjer avseende riskbedömning för suicid.

innehåll

Innehåll: Aktuell fördjupad kunskap inom suicidprevention – fokus på färdigheter

 • Vetenskapliga förklaringsmodeller för suicidalitet – Mötet med den suicidnära, metoder och förhållningssätt
 • Suicidriskbedömning och suicidriskhantering
 • Säkerhetsplan / Krisplan
 • Fördjupade etiska frågeställningar
 • Det yrkesspecifika uppdraget i relation till behovet att arbeta suicidpreventivt
 • Individanpassad samverkan
 • Suicidpreventiva rutiner i verksamheten

Längd 

 • 4+4 timmar. Max 40 deltagare
 • 4 timmar. Max 40 deltagare
 • 3 timmar. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion

I en av kurserna med två̊ tillfällen (4+4 tim) används kurslitteratur och hemuppgift till andra dagen.

På grund av pandemin har vi nu möjlighet att erbjuda digitala utbildningar via Zoom och Teams.

bokning

Kontakta Martin Letell för offert och bokning martin.letell@suicidprev.com 

pågående uppdrag

SPIV har sedan 2015  löpande uppdrag att utbilda primärvårdsenheter inom Närhälsan/Regionhälsan VGR och personal inom IFO FH, Göteborgs stad.

För  mottagningar inom Närhälsan och Regionhälsan ges 15 kurstillfällen per termin. Anmälan sker via: emma.littorin@vgregion.se

För personal inom IFO FH, Göteborgs stad ges 2-3 kurstillfällen per termin. Anmälan sker via: psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se

Några omdömen:

 • ”Användbart i alla sammanhang i livet.”
 • ”Bra blandning av fakta, film, berättelser och diskussion.”
 • ”Bra nivå som engagerar alla deltagare.”
 • ”Bra att hela arbetsgruppen, oavsett yrkesgrupp, får samma kunskapsbas att arbeta utifrån.”
 • ”Proffsigt.”
 • ”Gripande.”
 • ”Fängslande.”

Intresseanmälan för utbildning

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies