Månad: december 2020

Vår kära vän och grundare Jan Beskow har gått ur tiden

Det är med stor sorg vi meddelar att vår kära vän och grundare Jan Beskow lämnat oss 89 år gammal (11/12 2020). Han var aktiv i sitt skrivande och mentorskap in i det sista och kommer vara saknad av många.

Jan, som var professor emeritus, specialistläkare i psykiatri och socialmedicin, har outtröttligt arbetat för suicidpreventionen i över 50 år. 1979 publicerade han sin avhandling som baserades på intervjuer med efterlevande.  Fyra år senare lanserade han olycksfallsperspektivet, synen på att suicid kan ha sin grund i kognitiv svikt i ovanliga och extrema situationer. Därefter har han fortsatt bidra med många intressanta teorier och  perspektiv.

Jan var också en folkbildare och opinionsbildare. Efter det första nationella nätverksmötet för suicidprevention 1997 initierade Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och SPES de sex nätverken utifrån sjukvårdsregionerna. Västsvenska nätverket för suicidprevention var ett av dem och Jan Beskow var aktiv i  dess ledningsgrupp. Jan och Ingvor Blom ombildade tidigt nätverket till en förening (som 2010 döptes om till Suicidprevention i Väst) för att på ett mer effektivt sätt kunna arbeta med kunskapsspridning, metodutveckling och opinionsbildning.

Jan insåg att självmordets tabu och stigma försvårade det suicidpreventiva arbetet och att det behövdes mer kunskap om suicidalitet hos allmänheten. Baskursen Psykisk livräddning växte därför fram 2008 som en del i ett folkbildande arbete.

Jan menade också att suicidaliteten delvis är ett resultat av samhällets produktion av lidande. Därför måste det också betraktas som ett allvarligt samhällsproblem och ett misslyckande som vi gemensamt måste ta ansvar för,  och inte lägga på enskilda individer som kämpat länge för sin överlevnad.

– Och för en aktiv suicidprevention krävs resurser. Därför skrev han otaliga debattartiklar där kravet var en kraftig ökad finansiering till området, både till forskningsanslag och till civilsamhället. Jan, ihop med flera andra bidrog också till den nollvision för suicid regeringen antog 2008.

De sista åren var hans fokus också inifrånperspektivet, att lyssna till människors egna berättelser och att som kliniker och medmänniska alltid möta en suicidal person som en jämlike, som två forskare som gemensamt försöker lära av situationen.

Många är de människor som fått upp ögonen för ämnet och inspirerats till att arbeta vidare med suicidpreventionen tack vare Jans outtröttliga förmåga att skapa engagemang och intresse. Boken ”Ögonblick av suicidalitet” som han skrev på under de sista åren tillsammans med Ali Sarkohi, lektor vid psykologiska institutionen i Linköping skulle delvis bli en sammanfattning hans tidigare arbete. Boken kommer att färdigställas av Ali och sedan ges ut.

Jan var en kunskapstörstande, nyfiken, varm, prestigelös och framförallt generös person. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi sänder våra varmaste tankar till hans nära och kära.

Fortsätt gärna Jans arbete genom att nyfiket utforska dig själv och din omgivning. Kunskap behövs både för att rädda liv och för att leva.

Nedan hittar du ett urval av artiklar och litteratur som Jan bidragit med under åren:

Gagnér Jenneteg, Filippa m.fl (2018) Handbok för livskämpar, Libris förlag

Beskow, Jan m.fl. (2013) Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma, Studentlitteratur

Beskow, Jan, m fl (2005) Suicidalitetens språk, Studentlitteratur

Beskow, Jan, m fl (2000) Självmord och självmordsprevention. Om livsavgörande ögonblick. Studentlitteratur

Beskow, Jan, m fl (2003) Ungdomars tal och tankar om självmord, Studentlitteratur

Beskow, J, Suicide and mental disorder in Swedish men. (1979) Acta Psychiatrica Scandinavica

Om olycksfallsperspektivet:

Beskow, J. Longitudinal and transactional perspectives on suicidal behaviour. Experiences of suicide prevention in Sweden. (1983) Psychiatrica Fennica

Beskow, J., J. Thorson, and M. Öström, (1994) National suicide prevention programme and railway suicide. Social science & medicine

Beskow, J., Suicid som psykiskt olycksfall: ett systemperspektiv. (2008) Suicidologi

Osorno, J., Svanström, L., Beskow, J. Eds. Community Suicide Prevention; Karolinska Institutet: Stockholm, Sweden, 2010

Artikel i Läkartidningen (2016)

Suicidpreventionen kan bli evidensbaserad och effektiv

Reportage i Göteborgs-Posten (2018)

Jan har ägnat 50 år åt självmordsforskning

© SPIV    | Integritetspolicy och användning av cookies