Hitta hjälp

Mår du dåligt och behöver hjälp? Eller är du orolig för en anhörig?

I ett akut läge ring 112 eller vänd dig till närmaste psykiatriska akutmottagning.

Lämna aldrig en suicidnära person ensam!

Det finns också flera hjälplinjer och stödsajter du kan vända dig till:

1177 – sjukvårdsrådgivning

Tel: 1177

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Öppet dygnet runt.

www.1177.se

BRIS, BARNENS TELEFON

Tel: 116 111
Alla dagar 14-21, onsdagar 17-21

www.bris.se

BRIS, VUXNAS TELEFON – OM BARN

Tel: 077-150 50 50
Vardagar 09-12

www.bris.se

JOURHAVANDE KOMPIS

Chattjour vardagar 18-22, helger 14–18

Jourhavandekompis.se

JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA

Tel: 08-702 16 80
Öppet alla dagar 21 – 06

www.jourhavande-medmanniska.se

JOURHAVANDE PRÄST

Telefonstöd via 112
Öppet alla dagar 21 – 06

Chatt måndag-torsdag 20 – 24

svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

KYRKANS SOS

SOS-telefonen 0771-800 650

Vardagar 13 – 21, helger 16 – 21

SOS-brevlådan (anonym webtjänst), svar inom 72 tim

Nås via www.kyrkanssos.se/hitta-hjalp/sos-brevladan/

Regnbågslinjen 0770-55 00 10, för dig som hbtqi och närstående

Torsdagar 16-21

Nätvandrarchatten, för dig mellan 12-25 år

Måndag, onsdag söndag 19-22. Nås via www.kyrkanssos.se/hitta-hjalp/natvandrarchatten/

MIND, SJÄLVMORDSLINJEN

Tel: 90101
Öppet dygnet runt alla dagar

www.mind.se

chatt

https://chat.mind.se/

MIND, FÖRÄLDRATELEFONEN

Tel: 020-85 20 00
Vardagar 10 – 15

www.mind.se

MIND, ÄLDRETELEFONEN

Tel: 020-22 22 33
Vardagar 8 – 19

Helger 10 – 16

www.mind.se

SPES

Jourtelefon för dig som mist någon genom självmord
Tel: 020 – 181800
Alla dagar 19.00 – 22.00

www.spes.se