PLR Kollega

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt på arbetsplatsen? Hur kan jag vara ett medmänskligt stöd till min kollega?

Psykisk Livräddning Kollega är en föreläsning på 2 timmar som riktar sig till arbetsplatser med ambitionen att inkludera suicidprevention i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder också ett upplägg på 3 alternativt 4 timmar där vi hinner med mer diskussion och går igenom rutiner vid suicidalitet för arbetsplatsen.

Syftet med PLR är att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Hur kan vi som medmänniskor prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare? Vi går igenom:

  • Aktuell och grundläggande kunskap inom suicidprevention
  • Vad suicidalitet är och hur det kan förklaras
  • Hur en kan fråga om självmordstankar och ta hand om svaret
  • Strategier för att kunna trygga, trösta och återupprätta sig själv och andra
  • Var stöd och hjälp finns att få

Efter föreläsningen förväntas deltagaren uppleva en ökad trygghet i att samtala om suicid och möta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.

Här kan du ladda ner vårt Produktblad PLR kollega

Vill du veta mer eller ha en offert? Kontakta oss på info@suicidprev.se eller maria.nyberg@suicidprev.se