PLR Förening

Vi erbjuder civilsamhället kostnadsfria utbildningar tack vare ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt?

Syftet med föreläsningen är att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Hur kan vi som medmänniskor prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Vi går igenom:

• Aktuell och grundläggande kunskap inom suicidprevention
• Vad suicidalitet är och hur det kan förklaras
• Hur en kan fråga om självmordstankar och ta hand om svaret
• Strategier för att kunna trygga, trösta och återupprätta sig själv och andra
• Var stöd och hjälp finns att få

Längd: 2 timmar.

Efter föreläsningen förväntas deltagaren uppleva en ökad trygghet i att samtala om suicid och möta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv. Välkomna att också boka en utbildning för din förening genom att kontakta: linda.flood@suicidprev.se 

Läs vårt produktblad för kostnadsfria utbildningar civilsamhälle/allmänhet/unga.

PLR idrottsförening

Psykisk livräddning (PLR)  idrottsförening är ett koncept som utvecklades tillsammans med BK Häcken under hösten 2018. Konceptet går ut på att vi träffar både föräldrar, ledare och ungdomar vid olika tillfällen, för att ge alla samma kunskapsbas.

Målgrupp: Ungdomar från 13 år och uppåt.

Innehåll i workshop

  • Fakta om psykisk hälsa/ohälsa och suicid
  • Myter om självmord
  • Ångest, depression, kriser och suicidalitet
  • Självkänslans betydelse
  • Strategier för att hantera starka känslor
  • Stöd och hjälp

Längd: 2 timmar

Vi ser gärna att ungdomarnas föräldrar blir informerade i god tid inför att vi kommer. Det är också viktigt att ledare i föreningen finns tillgängliga under och efter vår workshop då det kan uppstå behov av att prata av sig efteråt.

Innehåll för föräldrar och ledare

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

• Aktuell och grundläggande kunskap inom suicidprevention
• Vad suicidalitet är och hur det kan förklaras
• Hur en kan fråga om självmordstankar och ta hand om svaret
• Strategier för att kunna trygga, trösta och återupprätta sig själv och andra
• Var stöd och hjälp finns att få

För ledare:

  • Ansvar och roller i föreningen
  • Rutiner och handlingsplaner
  • Integrering av främjande och förebyggande arbete med psykiska hälsa/ohälsa i övrigt föreningsarbete

Längd: 2,5 timme

Kontakta Linda Flood för mer information och bokning:

Tel: 0760-416894

linda.flood@suicidprev.se