Kontakta SPIV

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår verksamhet. 

Presskontakt:

Monika Ölund Verksamhetschef

Tel: 0701-616894 monika.olund@suicidprev.com

Leverantörsfakturor:

inbox.lev.464592@arkivplats.se 

Organisationsnummer: 857208-8964

Självmord i media – råd till journalister

Vi behöver prata mer om problemet med självmord. Underrapporteringen i media kring ett av våra största folkhälsoproblem bidrar till att tabueringen av suicid lever kvar. Samtidigt är det naturligtvis avgörande på vilket sätt media rapporterar om självmord. Forskning visar att journalistik som lyfter fram självmord på ett sensationellt sätt och som till exempel beskriver metoder i detalj, kan ö…
Besöks- och postadress:

Suicidprevention i Väst

Mellangatan 1, vån 1

413 01 Göteborg

Kansliet:

info@suicidprev.com

0705- 140092

Medarbetare på spiv

MONIKA ÖLUND – VERKSAMHETSCHEF

Monika är ansvarig för SPIVs verksamhet och viceordförande/sekreterare i Nationell samordning för psykisk hälsa (NSPH) Göteborg och Västra Götaland. Hon har tidigare arbetat inom kommunal, statlig, privat och ideell sektor med frågor som berör samhällsutmaningar inom områdena: skola, arbetsmarknad, folkhälsa och hjälpmedelsförsörjning.

Tel: 0701-616894

monika.olund@suicidprev.com 

FELICIA FÄSSBERG – VERKSAMHETSUTVECKLARE/ADMINISTRATÖR

Felicia koordinerar SPIVs utbildningar och har också ansvar för digital kommunikation och sociala medier. Hon är också engagerad i SPIVs övriga utvecklingsarbeten. Felicia är folkhälsovetare i botten och har egen erfarenhet av långvarig psykisk ohälsa.

Tel: 0761-616894

felicia.fassberg@suicidprev.com

MARTIN LETELL – UTBILDARE

Martin är utbildare hos oss och ansvarar för bokningar och genomförande av Psykisk livräddning (PLR) profession.

Martin har under 15 år varit anställd vid Göteborgs universitet, senast som universitetslektor på Sociologiska institutionen. Hans forskningsintresse kretsade under dessa år runt frågan om hur samhället producerar kunskap om och organiserar sig kring olika risker (risksociologi). Han har också organiserat kurser och undervisat inom ramen för sociologiämnet. 

 martin.letell@suicidprev.com

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies