PRESS

Press- och kommunikationsansvarig:

Maria Nyberg – Verksamhetschef

0760-146 894

maria.nyberg@suicidprev.se

Självmord i media

Självmord är ett av våra största folkhälsoproblem och vi behöver prata mer om det. Samtidigt är det naturligtvis avgörande på vilket sätt media rapporterar om självmord. Forskning visar att journalistik som lyfter fram självmord på ett sensationellt sätt och som till exempel beskriver metoder i detalj, kan öka antalet självmord. Därför är det viktigt med en balanserad, varsam rapportering där till exempel beskrivning av metoder utelämnas och där självmord inte framställs som en bra lösning.

WHO har tagit fram konkreta råd för professionella inom media:

 • Ta tillfället i akt att informera allmänheten om självmord
 • Undvik sensationsspråk eller språk som normaliserar självmord eller presenterar det som en bra lösning på problem
 • Undvik framträdande placering och undvik upprepning av berättelser om självmord
 • Undvik att beskriva metoden som användes för ett fullbordat självmord eller ett självmordsförsök
 • Undvik att använda detaljerad information om platsen där självmordet eller självmordsförsöket genomfördes
 • Försiktighet bör iakttas vid rubriksättning
 • Använd foton och videobilder varsamt
 • Var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självmord
 • Visa varsam respekt för de efterlevande och andra berörda
 • Ge information om var hjälp finns. Du kan använda den här listan
 • Var uppmärksam på att även mediefolk själva kan vara direkt eller indirekt berörda och därmed mer eller mindre sårbara och påverkade av berättelser om självmord

Läs mer i skriften ”Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media”  från WHO och NASP, Karolinska Institutet.

Stödmaterial för film, tv och teater

WHO och NASP, Karolinska institutet har tagit fram råd till yrkesverksamma inom film, TV och teater.

Läs mer i skriften ”Att förebygga självmord: en resurs för yrkesverksamma inom film, tv och scen”  

Loggor

Här hittar du våra logotyper för nedladdning.