Psykisk livräddning

Att lära sig Psykisk Livräddning (PLR) borde vara lika självklart som att lära sig hjärt- lungräddning (HLR). Psykisk Livräddning är vårt utbildningskoncept sedan 2008.

För att självmorden ska minska behöver vi kunskap om hur vi räddar liv. Vad kan, och bör vi göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Våra utbildningar och föreläsningar riktar sig till flera olika målgrupper och förmedlar aktuell och grundläggande kunskap med möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter. Det är viktigt att väga samman olika kunskapsformer för en bättre förståelse av en komplex problematik. I alla våra utbildningar utgår vi därför ifrån den evidensbaserade praktiken dvs:

  • bästa tillgängliga kunskap
  • de professionellas expertis
  • den egna erfarenheten och upplevelsen av suicidalitet, alltså inifrånperspektivet

PSYKISK LIVRÄDDNING – utbildning suicidprevention

PLR Profession

Psykisk Livräddning (PLR) för professionella innefattar både en grundläggande och en mer fördjupande kurs i suicidprevention. Kurserna riktar sig till yrkesgrupper inom offentlig och privat sektor som på något sätt har ansvar för andra människors välfärd. Syftet är att öka både individuell och organisatorisk kunskap om och förmåga till suicidriskbedömning, suicidriskhantering och krishantering.

PSYKISK LIVRÄDDNING – utbildning suicidprevention

PLR Kollega

Psykisk Livräddning Kollega är en utbildning som riktar sig till arbetsplatser. Utbildningen ger grundläggande kunskap om suicidprevention. Syftet är att skapa större trygghet kring att prata om ämnet självmord och att vara ett medmänskligt stöd till exempelvis en kollega som mår dåligt.

PSYKISK LIVRÄDDNING – utbildning suicidprevention

Allmänhet

Psykisk Livräddning (PLR) BAS är en grundläggande kurs om suicidprevention som i första hand riktar sig till människor utan professionell erfarenhet av omvårdnad. Efteråt hoppas vi att du ska känna större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall.

PSYKISK LIVRÄDDNING – utbildning suicidprevention

PLR Ungdom

Psykisk Livräddning (PLR) ungdom har under många år erbjudits högstadie- och gymnasieelever. Forskning visar att insatser som syftar till att stärka och utveckla barns emotionella intelligens är suicidpreventiva.

PSYKISK LIVRÄDDNING – utbildning suicidprevention

PLR Förening

Psykisk Livräddning Förening är en utbildning som riktar sig till civilsamhället. Utbildningen ger grundläggande kunskap om suicidprevention. Syftet är att skapa större trygghet kring att prata om ämnet självmord och att vara ett medmänskligt stöd till någon som mår dåligt.

Utbildning suicidprevention

Våra utbildare

Alla våra utbildare är erfarna lärare och handledare som brinner för uppdraget att få till fler konstruktiva och utforskande samtal om suicidalitet och suicidprevention. Vi är en lärande organisation som utvärderar allt vi gör och vår ambition är att alltid matcha varje uppdrag med rätt person.

Samtalsmaterial

Steg för livet

SPIV har tillsammans med Västra Götalandsregionen och OTW skapat informationskampanjen Steg för livet som syftar till att sprida kunskap om hur vi kan förebygga självmord. Kampanjen består av en hemsida, en folder som finns att ladda ner på tre olika språk, filmen Steg för livet och ett tillhörande samtalsmaterial.

Här hittar du filmen och samtalsmaterialet:

Steg för livet – youtube

Steg för livet – samtalsmaterial till filmen.pdf

Vill du beställa vårt tryckta samtalsmaterial gratis? Välkommen att höra av dig på info@suicidprev.se.

Samtalsmaterial

När himlen är nära

När himlen är nära är ett utbildningsmaterial för äldre framtaget av SPIV, SPES och Sensus studieförbund 2008. Materialet riktar sig till personal och äldre som vill starta en samtalsgrupp om suicidalitet hos äldre personer.

Här kan du ladda ner samtalshandledningen:

När himlen är nära – studiematerial.pdf

När himlen är nära – till samtalshandledare.pdf

Länkar till filmerna:

Inledning

Sam-tal

Åldrande, död, döende

Rädsla, ångest, kränkning och depression

Suicidalitet

Sorg efter suicid

Ge en gåva som gör skillnad

Genom att stötta oss bidrar du till vårt arbete att förebygga självmord.