Psykisk livräddning profession

– En teamutbildning i suicidprevention för hela personalgruppen

Vi erbjuder uppdragsutbildningar till yrkesgrupper inom offentlig och privat sektor sedan 2008. Våra största uppdragsgivare är idag Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Målgruppen är yrkesverksamma som på något sätt har ansvar för andra människors välfärd. Att möta en suicidal person och bedöma läget är en grannlaga uppgift som i praktiken utförs av många yrkesgrupper (inte enbart läkare). 

Klicka här för att ladda ner innehållet i PLR profession

Vi erbjuder också kurser och föreläsningar till företag, HR och arbetsplatser som är intresserade av att integrera psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention i övrigt psykosocialt arbetsmiljöarbete.

Bokning

Kontakta Maria Nyberg, 0760-146894

maria.nyberg@suicidprev.se 

Sara Sjöberg, 0760-086894

sara.sjoberg@suicidprev.se

Pågående uppdrag

SPIV har sedan 2015  löpande uppdrag att utbilda primärvårdsenheter inom Närhälsan/Regionhälsan VGR och personal inom IFO FH, Göteborgs stad.

För  mottagningar inom Närhälsan sker anmälan via: margaretha.sunesson.wickstrom@vgregion.se

För mottagningar inom Regionhälsan sker anmälan via: helena.maria.nilsson@vgregion.se

För personal inom IFO FH, Göteborgs stad sker anmälan via: psykiatrisamordningen@centrum.goteborg.se

Vad tycker andra om kursen?

”Användbart i alla sammanhang i livet.”

“Som en person som själv “varit där” uppskattar jag att utbildarens approach till hela ämnet var så rimlig och öppen. Jag har varit på andra kurser som varit väldigt fördomsfulla och bestämda i sin syn på suicid. Tack för att ni inte var det.”

”Bra blandning av fakta, film, berättelser och diskussion.”

”Gripande.”

“Tyckte väldigt mycket om att utbildningen inte väjde för det faktum att ämnet är svårt och att vi inte kommer undan detta, men också kan bli tryggare i det svåra. Validerande och frigörande!” 

Jag vill bli kontaktad för offert och bokning: