Vi arbetar för livet. Varje dag.

Vi är en religiöst och politiskt obunden, icke vinstdrivande förening som sedan 1997 arbetat för att minska antalet självmord i Sverige. Våra medlemmar är engagerade människor med erfarenhet av att möta suicidalitet i sitt yrke eller i sitt privatliv som vill bidra till att synliggöra och effektivera suicidpreventionen. Vår verksamhet finansieras idag av bidrag och gåvor men också genom försäljning av uppdragsutbildningar, främst till vård- och omsorgsverksamheter inom offentlig sektor.

Vår vision

Var sjätte timme tar en människa livet av sig. Det är 30 liv i veckan och cirka 1600 personer om året. Bakom varje suicid och suicidförsök finns ett lidande och för närstående innebär ett självmord livslånga  sorgeprocesser och trauma. Vi har en vision och en målbild att ingen människa ska behöva må så dåligt att självmordet ses som den enda lösningen för att slippa undan den psykiska smärtan. Det finns alltid andra vägar, det vet vi. 

Sedan 2008 har Sverige en nollvision för suicid. Läs mer om det nationella arbetet som pågår här: www.suicidprevention.se 

Vårt bidrag till suicidpreventionen

Syftet med vår förening är att öka kunskapen om och intresset för hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Vår kärnverksamhet är därför utbildningar och kurser i suicidprevention, men vi arbetar också med opinionsbildning och intressepolitik.

Vårt arbete utgår ifrån flera av de nio nationella strategierna som antogs av Regeringen 2008. Vi fokuserar främst på att bidra till att kunskapsnivån om suicidalitet och suicidprevention ökar i befolkningen, vilket är avgörande för att arbetet ska bli mer effektivt framåt. En samsyn och en gemensam begreppsvärld är grundläggande för att vi ska kunna samverka och samordna oss bättre i befintliga strukturer.

Suicidpreventionen är komplex och kräver en del av oss på alla nivåer, alla aktörer så som myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhället, blåljus- och vårdverksamheter är viktiga och kan bidra. Vi deltar i flera nationella och regionala nätverk och arbetsgrupper. Kontakta gärna vår verkamhetschef Monika Ölund för mer information och förfrågningar om samarbeten. 

Tel: 0701-616894

monika.olund@suicidprev.com

 • 2019

  SPIV genomför den första studiecirkeln i Sverige för personer med egen erfarenhet av suicidalitet

  Läs mer

 • 2017

  SPIV arrangerar den 11:e nationella konferensen med över 900 deltagare på Svenska Mässan i Göteborg

  Läs mer

 • 2016

  SPIV lanserar kampanjen Steg för livet tillsammans med Västra götalandsregionen och OTW

  Kampanjen får nationell spridning och filmen vinner flera internationella priser för bla bästa rörliga hantverk

  Läs mer

 • 2015

  SPIV får i uppdrag av Västra Götalandsregionen att breddutbilda all personal inom primärvården

  Utbildningsinsatserna pågår fortfarande och hittills har vi genomfört över 170 kurser. Uppdraget gäller numera även Regionhälsans verksamheter så som barnmorskemottagningar, larmcentralen m.fl 

 • 2014

  Göteborgs stad antar strategisk plan för suicidprevention

  SPIV konsulteras och bidrar till innehållet när Göteborgs stad skriver fram en strategisk plan för suicidprevention 2015-2020

 • 2013

  SPIV samarbetar med NASP under pilotprojektet av MHFA i Sverige

  SPIV blir huvudansvariga för genomförandet av pilotomgången i Västra Götalandsregionen. Idag är MHFA ett välkänt utbildningsprogram för allmänheten med huvudinstruktörer och första hjälpare över hela Sverige

 • 2012

  SPIV lanserar Livlinan

  Livlinan en stödsida för unga på nätet som var en del i  forskningsprojektet PS Young Support vid Sahlgrenska akademin. Studien följde unga med psykiskt sjuka närstående och hemsidan är utvecklad i samråd med ungdomarna som deltog

 • 2008

  Sverige antar en nollvision för suicid

  Efter intressepolitiskt arbete av SPIV och SPES antog regeringen en nollvision. Flera av de nationella strategierna som antogs är förslag som SPIV och SPES gemensamt skrivit fram

 • 2007

  Den 6:e nationella nätverkskonferensen

  SPIV är huvudarrangörer för den nationella konferensen om suicidprevention på Burgårdens konferenscenter i Göteborg

 • 1997

  Föreningen bildas

  Efter det första nationella nätverksmötet initierade NASP och SPES de sex nätverken utifrån sjukvårdsregionerna, av vilket Västsvenska nätverket för suicidprevention var ett av dessa. Professor Jan Beskow och Ingvor Blom ombildade nätverket till en förening (som senare döptes om till Suicidprevention i Väst) för att på ett mer effektivt sätt kunna arbeta med kunskapsspridning, metodutveckling och opinionsbildning

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies