Debattartikel: ”Prioritera inte bort räddningstjänstens självmordsförebyggande arbete, MSB”

20 maj, 2021

I MSB:s arbete med ny handbok för kommunernas handlingsplaner riskerar uppgiften att förebygga självmord uteslutas från räddningstjänstens uppdrag, och att kommunerna inte tar med att förebygga självmord som ett åtgärdsområde. Tillsammans med flera suicidpreventiva organisationer skriver SPIV i Dagens samhälle om vikten av att se suicid som olycksfall.

Läs debattartikeln på Dagens samhälle

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies