Månad: september 2021

Självmord i media – råd till journalister

Vi behöver prata mer om problemet med självmord. Underrapporteringen i media kring ett av våra största folkhälsoproblem bidrar till att tabueringen av suicid lever kvar. Samtidigt är det naturligtvis avgörande på vilket sätt media rapporterar om självmord. Forskning visar att journalistik som lyfter fram självmord på ett sensationellt sätt och som till exempel beskriver metoder i detalj, kan öka antalet självmord. Därför är det viktigt med en balanserad, varsam rapportering där till exempel beskrivning av metoder utelämnas och där självmord inte framställs som en bra lösning.

WHO HAR TAGIT FRAM KONKRETA RÅD FÖR PROFESSIONELLA INOM MEDIA:
 • Ta tillfället i akt att informera allmänheten om självmord
 • Undvik sensationsspråk eller språk som normaliserar självmord eller presenterar det som en bra lösning på problem
 • Undvik framträdande placering och undvik upprepning av berättelser om självmord
 • Undvik att beskriva metoden som användes för ett fullbordat självmord eller ett självmordsförsök
 • Undvik att använda detaljerad information om platsen där självmordet eller självmordsförsöket genomfördes
 • Försiktighet bör iakttas vid rubriksättning
 • Använd foton och videobilder varsamt
 • Var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självmord
 • Visa varsam respekt för de efterlevande och andra berörda
 • Ge information om var hjälp finns. Du kan använda den här listan
 • Var uppmärksam på att även mediefolk själva kan vara direkt eller indirekt berörda och därmed mer eller mindre sårbara och påverkade av berättelser om självmord

Läs mer i skriften “Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media” från WHO och NASP, Karolinska Institutet.

PRESS/KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Monika Ölund – Verksamhetschef

0701-616894

monika.olund@suicidprev.se

Loggor

Här kan du ladda ner våra logotyper.

Ny studie bekräftar: Sveriges befolkning tycker satsningar på suicidprevention är lika viktigt som trafiksäkerhetsarbetet

Nästan nio av tio tillfrågade svenskar tycker att det ska satsas lika mycket eller mer på att förhindra ett självmord jämfört med att hindra ett dödsfall i trafiken visar en ny studie från Örebro universitet.

Undersökningen visar dessutom tydligt att självmord är ett stort samhällsproblem som påverkar många. Över hälften av de som svarade uppgav att de kände någon som suiciderat eller försökt ta sitt liv. Ännu fler menade att samhället behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska antalet självmord.

– Studien visar en förflyttning av attityder till suicidalitet och orsakerna till suicid, vilket är oerhört glädjande. En samsyn på suicid som psykiskt olycksfall, att suicid är konsekvens av oerhörda psykiska påfrestningar är avgörande för att kunna arbeta förebyggande och ta större kliv mot nollvisionen säger Monika Ölund, SPIVs verksamhetschef.

Ursprungsartikeln hittar du via länken:

https://www.oru.se/nyheter/ny-studie-satsningar-pa-att-hindra-sjalvmord-minst-lika-viktiga-som-att-radda-liv-i-trafiken/

Nationell konferens om suicidprevention 10 september

I år skulle den 13:e nationella konferensen om suicidprevention ha ägt rum i Stockholm men med anledning av pandemin blir det i stället ett digitalt arrangemang. Den direktsända digitala konferensen varvas kortare föreläsningar, filmer och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och exempel på praktiskt arbete från olika håll i landet. Syftet är att belysa suicidprevention inom flera verksamhetsområden och ge en bred bild av samverkan i olika sammanhang.

Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde. Även företagsledare, arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Sedan 1999 har NASP tillsammans med olika regionala aktörer arrangerat nätverkskonferenser vartannat år. De nationella konferenserna har samlat olika professioner, ideella aktörer och forskare för att sprida ny kunskap, dela erfarenheter och knyta kontakter. SPIV stod som huvudarrangörer i Göteborg både 2007 och 2017 och deltar även i årets program genom föreningens ordförande Anna Maria Nilsson, specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Anmälan sker via Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/210910-livsavgorande-samverkan/

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies