Nationell konferens om suicidprevention 10 september

8 sep, 2021

I år skulle den 13:e nationella konferensen om suicidprevention ha ägt rum i Stockholm men med anledning av pandemin blir det i stället ett digitalt arrangemang. Den direktsända digitala konferensen varvas kortare föreläsningar, filmer och presentationer från profession, forskare och egenerfarna med paneldiskussioner och exempel på praktiskt arbete från olika håll i landet. Syftet är att belysa suicidprevention inom flera verksamhetsområden och ge en bred bild av samverkan i olika sammanhang.

Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde. Även företagsledare, arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Sedan 1999 har NASP tillsammans med olika regionala aktörer arrangerat nätverkskonferenser vartannat år. De nationella konferenserna har samlat olika professioner, ideella aktörer och forskare för att sprida ny kunskap, dela erfarenheter och knyta kontakter. SPIV stod som huvudarrangörer i Göteborg både 2007 och 2017 och deltar även i årets program genom föreningens ordförande Anna Maria Nilsson, specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Anmälan sker via Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/210910-livsavgorande-samverkan/

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies