Ny studie bekräftar: Sveriges befolkning tycker satsningar på suicidprevention är lika viktigt som trafiksäkerhetsarbetet

13 sep, 2021

Nästan nio av tio tillfrågade svenskar tycker att det ska satsas lika mycket eller mer på att förhindra ett självmord jämfört med att hindra ett dödsfall i trafiken visar en ny studie från Örebro universitet.

Undersökningen visar dessutom tydligt att självmord är ett stort samhällsproblem som påverkar många. Över hälften av de som svarade uppgav att de kände någon som suiciderat eller försökt ta sitt liv. Ännu fler menade att samhället behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska antalet självmord.

– Studien visar en förflyttning av attityder till suicidalitet och orsakerna till suicid, vilket är oerhört glädjande. En samsyn på suicid som psykiskt olycksfall, att suicid är konsekvens av oerhörda psykiska påfrestningar är avgörande för att kunna arbeta förebyggande och ta större kliv mot nollvisionen säger Monika Ölund, SPIVs verksamhetschef.

Ursprungsartikeln hittar du via länken:

https://www.oru.se/nyheter/ny-studie-satsningar-pa-att-hindra-sjalvmord-minst-lika-viktiga-som-att-radda-liv-i-trafiken/

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies