Introduktion till Psykisk Livräddning

6 okt, 2021

Under hösten har vi tagit fram en introduktionsfilm för Psykisk Livräddning tillsammans med Hälsolots Centrum Majorna-Linné, en verksamhet inom Göteborgs stad som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi vill rikta ett särskilt stort tack till Maria Andersson och Erika Svenske för gott samarbete.

Filmen finns att se på Hälsolots hemsida:

https://www.halsolots.se/filmarkiv

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies