Melek Jonsson är ny utbildare hos SPIV

7 mars, 2022

Melek utbildare

Hej Melek, du är ny utbildare hos SPIV, kan du berätta lite om dig själv?

Min största drivkraft är att hjälpa människor genom att sprida kunskap om och minska stigmat kring psykisk ohälsa eftersom det kan leda till självstigma vilket innebär att man tar till sig och accepterar omgivningens fördomar. Jag har lång erfarenhet att möta suicidnära patienter vid mitt arbete bland annat inom öppenpsykiatri, skola och inom polisen. Jag har ett stort socialt engagemang för samhällsfrågor, jämställdhet och mänskliga rättigheter. På fritiden tycker jag om att spela piano, resa, läsa facklitteratur och gå på teater.

Vad är det bästa med ditt jobb hittills?

Det bästa med mitt jobb hittills är att jag får bidra i arbetet med att bryta tystnadskulturen kring suicid genom att möta olika yrkesgrupper. Det är också så givande med erfarenhetsutbytet och diskussionerna som förs i de arbetslag jag möter under utbildningarna.

Varför är Psykisk livräddning viktigt att lära sig, enligt dig?

Hjärt-lungräddning (HLR) känner många till men Psykisk Livräddning (PLR) är mindre välkänt trots att det är minst lika viktigt. Att lära sig om Psykisk Livräddning gör att man kan känna en större trygghet och beredskap i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris och att man har en ökad kunskap om den suicidala processen, mötets betydelse i värderingen av suicidalitet samt krishantering.

Vad är det viktigaste du vill förmedla till en person som vill hjälpa någon i sin närhet som mår väldigt dåligt just nu?

Det finns mycket man kan göra om man vill stötta någon som mår dåligt. Visa att du bryr dig och vill hjälpa, fråga om det finns något du kan göra. Våga ställa frågor om hen tänker på att ta sitt liv. Det kan kännas svårt, men det är ett sätt att visa att du har märkt att hen mår dåligt och att du bryr dig. Du behöver inte alltid komma med råd. Det är okej om det blir tysta pauser när ni pratar. Ställ gärna öppna frågor som ”Hur tänker du då?” och ”Kan du berätta mer?”. Lyssna öppet och fördomsfritt. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

Var tillgänglig, tillbringa tid tillsammans. Visa omsorg och omtanke. Förmedla hopp. Säg till exempel: ”Jag förstår att din känsla är att det alltid kommer att vara så här, men det tror inte jag. Saker och ting förändras alltid över tid. Jag vet att det finns hjälp att få.” Uppmuntra personen att söka professionell hjälp och glöm inte bort dig själv. Att stötta någon som mår väldigt dåligt under längre tid kan kännas svårt och tungt. Det är viktigt att du tänker på att ta hand om dig själv.


Vi är så glada att ha Melek med oss i teamet. Tveka inte att kontakta henne för frågor och bokningar av Psykisk Livräddning för yrkesverksamma: melek.jonsson@suicidprev.se