Tillsammans förebygger vi självmord

26 augusti, 2022

Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Med suicidpreventiva dagen vill vi öka medvetenheten om ett stort lidande, och visa hur vi tillsammans kan förebygga självmord.

Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO).

Den 10 september varje år genomförs arrangemang på olika platser i Sverige.

Ljusceremoni med musik i Göteborgs domkyrka


Från kl 11.00 finns vi på Domkyrkoplan med fika, möjlighet till samtal och information om våra olika verksamheter.

Kl 16.00 tänder vi ljus i Domkyrkan, för alla dem som inte orkade, för alla som kämpar, för oss som finns kvar. Vi får lyssna till texter som ger röst åt alla oss, och till musik av manskören Hellmans Drengar.

Läs mer på www.suicidpreventivadagen.se