Maria Nyberg är SPIVs nya verksamhetschef

19 oktober, 2022

SPIVs verksamhetschef Maria Nyberg står framför en röd tegelvägg i Haga.

Hej Maria, du är ny verksamhetschef på SPIV sedan en månad tillbaka, kan du berätta lite om vem du är?

Jag är utbildad socionom med 25 års erfarenhet av socialt arbete och av att arbeta med människor i utsatthet. Mestadels har jag jobbat i kommunal verksamhet men har också erfarenhet från både statlig och privat sektor. Som socionom har jag jobbat med hemlöshet, arbetslöshet, bidragsberoende och mycket mer. Jag har mött människor i alla åldrar och alltid haft rollen som samverkande part. De senaste 10 åren har jag jobbat i ledande positioner.

Jag är född och uppvuxen i Sundsvall men har bott i Göteborg i snart 25 år. Jag lever ihop med min man och våra två döttrar i en villa i Utby. På fritiden älskar jag att se på TV och serier och umgås mycket med vänner och familj.

Vad fick dig att söka tjänsten hos SPIV?

Jag har under en stor del av mitt yrkesliv haft Göteborgs stad som min arbetsgivare. Det har varit väldigt givande och jag har under åren gjort mycket nytta både för enskilda människor men också för samhället i stort. Men jag har den senaste tiden känt att jag vill bidra och göra skillnad på en annan typ av arena så då närmade jag mig civilsamhället. Att få jobba för SPIV är att jobba för liv så när jag fick chansen så fanns ingen tvekan.

Vad vill du att verksamheten fokuserar på framåt?

Att nå fler grupper med annan etnisk bakgrund, vilket jag tror att vi gör genom att rekrytera bredare, få in mer mångfald i vår styrelse och utveckla vårt utbildningsmaterial så att fler kan känna en identifikation med det. Vi ska arbeta än mer med civilsamhället och dess intresseorganisationer och nå ut med våra utbildningar till deras medlemmar. Att nå barn och unga och deras föräldrar är av största vikt men även människor inom NPF-spektrat. Och sist men inte minst så måste vi nå ut till männen i alla åldrar med våra utbildningar och delta aktivt i arbetet med att förändra den destruktiva mansnorm som råder i samhället, den skördar liv och då inte minst genom suicid.

Vilka strategier använder du när livet känns extra tufft?

Att prata med personer man känner tillit till tror jag är ett viktigt sätt att ta sig ur kriser och tunga perioder. Samtalet besitter en nästintill magisk kraft som kan visa vägen genom och ut ur livskriser. Så jag ser till att alltid ha människor omkring mig som har stora öron. Sen är det för mig som för alla andra att sova, äta, socialisera och röra på mig lagom mycket ger grunden och kraften att ta sig framåt när livet känns tungt.

Varmt välkommen Maria!