Vänersborgs kommun satsar stort på Psykisk Livräddning

29 maj, 2023

Anne Ekstedt samordnar utbildningsinsaten i Psykisk Livräddning.

Som en del av kommunens handlingsplan för suicidprevention erbjuder Vänersborgs kommun sina medarbetare i alla förvaltningar utbildning i Psykisk Livräddning.

-Suicidprevention berör alla, säger Anne Ekstedt, folkhälsosamordnare på Vänersborgs kommun.

Totalt är det cirka 500 medarbetare i Vänersborgs kommun som kommer ha gått utbildning i Psykisk Livräddning i juni 2023. Utbildningsinsatsen har pågått från våren 2022 och varje förvaltning i kommunen har fått erbjudandet att skicka medarbetare på utbildningen. 

Många kommuner väljer att låta medarbetare som arbetar i socialtjänst, vård och skola få utbildning i suicidprevention men Vänersborgs kommun tycker inte att det räcker. Här får även medarbetare från till exempel miljö- och byggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen lära sig om hur man kan agera när någon i ens närhet har självmordstankar. När kommunen 2022 tog fram en handlingsplan för suicidprevention blev det nämligen tydligt att man behövde utbilda brett.

– Vi insåg att suicidprevention inte bara är aktuellt för socialförvaltningen utan detta berör alla oavsett om man arbetar direkt med människor eller inte, för alla är ju medmänniskor. Vi har en nollvision när det gäller suicid och har man den här kunskapen som privatperson så kan man förebygga suicid även som kollega och privatperson, säger Anne Ekstedt folkhälsosamordnare på kommunen.

Utbildningen i Psykisk Livräddning är efterlängtad hos medarbetarna, berättar Anne Ekstedt. De spontana reaktioner hon fått är att många tycker att utbildningen är bra och på en lagom nivå.

– Man får konkreta verktyg att använda oavsett om man jobbar direkt med individer eller bara som medmänniska. Efter utbildningen tror jag att många har med sig den här kunskapen i ryggsäcken att våga ta kontakt om man ser att någon mår dåligt.

Du har själv gått utbildningen, vad är det viktigaste du fått med dig från den?

– Att se andra människor och att våga närma sig och ställa frågan om hur någon mår.

Nästa steg för Vänersborgs kommun när det gäller suicidpreventivt arbete är att fortsätta förverkliga de olika områdena i handlingsplanen för suicidprevention som kommunen tagit fram. Utöver utbildningsinsatsen handlar det om att sprida information till allmänheten, att förebygga suicid i den fysiska miljön och tveckla samverkan internt men också med andra aktörer som civilsamhället, Kunskapsförbundet Väst och vårdaktörer.