SPIV och Spes föreläser på vägen upp till konferens om suicidprevention

5 oktober, 2023

Medarbetare från SPIV och Spes föreläser tillsammans.

SPIV och SPES Västra Krets föreläser tillsammans på vägen upp till den nationella konferensen om suicidprevention den 25-26 oktober.

– Vi gör stopp i Värmland, Dalarna och Jämtland för att föreläsa och informera om suicidprevention, berättar verksamhetschef Maria Nyberg.

Den nationella konferensen om suicidprevention är den största konferensen om suicidprevention i Sverige, här kan man ta del av aktuell forskning på området och möta yrkesgrupper som på olika sätt arbetar suicidpreventivt. SPIV och Spes (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd)kommer att medverka som utställare på konferensen.

På vägen upp till konferensen passar SPIV och Spes på att göra flera stopp för att hålla en gemensam föreläsning som går under titeln ”Psykisk livräddning och stöd i sorgen när någon tagit sitt liv”. Syftet med en gemensam föreläsning är kunna förmedla kunskap om både det preventiva arbetet och hur man kan stötta efterlevande på ett bra sätt. SPIV och Spes Västra Krets har länge haft ett nära samarbete och detta är ytterligare ett sätt att arbeta tillsammans för att öka kunskapen om suicidprevention i samhället.

Linda Flood och Sara Sjöberg från SPIV kommer föreläsa om hur vi kan skapa en större trygghet kring att prata om suicid  och Lina Bjurström från Spes berättar om sin egen erfarenhet att mista en närstående i suicid, om sorg och krisreaktioner och bemötande av efterlevande.

-Det här är dels ett sätt att lyfta konferensen för suicidprevention på vår väg dit men också en möjlighet att nå ut med kunskap och föreläsa i regioner där suicidtalen är bland de högsta i landet som i Dalarna och Jämtland, berättar Maria Nyberg.

I skrivande stund är följande stopp inbokade, förhoppningen är att fler stopp tillkommer på vägen upp till Östersund:

21/10 Karlstad Föreläsning: psykisk Livräddning och stöd i sorgen när någon tagit sitt liv. Kl 15-17, Västerstrandskyrkan, Karlstad.

23/10 Orsa Föreläsning: psykisk Livräddning och stöd i sorgen när någon tagit sitt liv. Kl 18-20, Orsa församlingshem, Kaplansgatan 14.

25-26/10 SPIV och SPES medverkar som utställare på den nationella konferensen om suicidprevention i Östersund.