Konferens om bildstöd för samtal om suicid

21 december, 2023

Välkommen till en halvdagskonferens den 22 februari i Göteborg om suicidalitet hos personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

SPIV presenterar sitt nya material med bildstöd för samtal om suicid. Vi får också veta mer om hur vi kan förebygga suicid hos målgruppen. Vad är viktigt att tänka på för att skapa goda samtal med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Det är kostnadsfritt att delta.

Plats: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1, Göteborg

Program:

8.30-9.00 Frukostmacka

9-9.15 Välkomna!

SPIVs verksamhetschef Maria Nyberg och projektledare Karin Torgny.

9.15-10.30 Risk för suicidnära beteenden hos personer med funktionsnedsättningar – hur kan vi förebygga?

Föreläsare: Tajtja Hirvikoski, forskare vid Karolinska Institutet och chef för FoUU vid Habilitering & Hälsa i Stockholm.

10.30-10.50 Kaffe

10.50 -11.20  Vad är viktigt att tänka på för att skapa goda samtal med personer med NPF?

Föreläsare: Sara Lindberg, kurator Lindénska skolan.

11.20 – 11.45 Bilder som stöd i samtalet. Presentation av material för samtal om suicid.

Föreläsare: Lisa Braun, arbetsterapeut Dart-specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet.

11.45-12 Frågor och praktisk info.

Anmäl dig till konferensen här!