Studenter på Chalmers får kunskap om Psykisk Livräddning

2 april, 2024

Studenter på Chalmers får kunskap om Psykisk Livräddning

Psykisk Livräddning är en jätteviktig utbildning som man kan ha stor nytta av under studierna, i arbetslivet och i vardagen. Det tycker Sofia Börjesson Rintala, som är sociala enhetens ordförande på Chalmers studentkår. I fyra år har Chalmers studentkår erbjudit Psykisk Livräddning till studenter.

Intresset för Psykisk Livräddning är stort på Chalmers. Två gånger per termin bjuder man in studenter som är aktiva i föreningslivet att delta i den två timmar långa föreläsningen och ungefär 100 personer per termin deltar.

– Eftersom dessa studenter är arrangörer av olika arrangemang träffar de många andra studenter och det är viktigt att de vet hur de ska agera om de möter någon som mår dåligt, berättar Sofia Börjesson Rintala.

Psykisk ohälsa är ett stort problem bland studenter idag berättar Sofia. Många upplever mycket stress, hög arbetsbelastning och lite tid för återhämtning. Dessutom är det många studenter som flyttar till nya städer på grund utav studier vilket gör att de ofta saknar sociala nätverk i staden.

– Det finns många utbildningar som handlar om psykisk ohälsa men självmord är mer tabu att prata om och därför är det så viktigt att få kunskap om det, säger Sofia.

Sofia har själv deltagit på föreläsningen tre gånger och tycker att den varit lärorik och att hon haft nytta av den. Hon gillar upplägget där den första delen har fokus på fakta och statistik om suicid medan den andra delen fokuserar på bemötandet av en person som mår dåligt och kanske tänker på självmord. En sak som gjort särskilt intryck är en minnesregel för hur man kan bemöta en person i kris: ”Håll om, häll i, håll tyst, håll ut”

-Den här minnesregeln gjorde det tydligt att små saker kan göra stor skillnad. Genom att ”hälla i” en kopp kaffe till exempel kan man visa att man tar sig tid för att stanna hos någon i kris. Jag tror att många är rädda för att närma sig någon i kris. Man är rädd för att man ska behöva ta en massa ansvar. Men här blir det tydligt att det inte behöver vara så läskigt eller stort att hjälpa, berättar Sofia.

Sofias intryck är att de studenter som deltagit i föreläsningen om Psykisk Livräddning tycker att den är värdefull och att de lärt sig mycket nytt.  Planen är att fortsätta erbjuda föreläsningen i samarbete med SPIV.

-Jag skulle absolut rekommendera andra studentkårer att erbjuda denna utbildning till studenterna. Man får med sig så mycket som man kan ha nytta av i livet även efter studierna. Det handlar både om när man möter någon som mår dåligt eller om man mår dåligt själv, säger Sofia Börjesson Rintala.