Psykisk Livräddning på somaliska

2 maj, 2024

Nu finns Psykisk Livräddning även på somaliska. Vår utbildare Fardowsa Ali Hirsi höll för några veckor sedan den första föreläsningen på somaliska för Neutrala ungdomsföreningen och Somaliska fred ungdomsföreningen. Gensvaret från deltagarna var mycket positivt.

– De har väntat på att få den här kunskapen, berättar Fardowsa Ali Hirsi.

Psykisk Livräddning ger kunskap om hur man kan bemöta en människa som mår psykiskt dåligt och som tappat livsviljan. Kursen som riktar sig till allmänheten har fokus på hur man kan vara ett medmänskligt stöd och den ger en grundläggande förståelse för suicidalitet. Att kunna ta till sig kursen på svenska är inte en självklarhet för alla och därför är det viktigt att också kunna erbjuda den på andra språk.

Fardowsa Hirsi Ali har ett stort intresse för psykisk hälsa och för att förmedla kunskap om suicidprevention. Genom att hålla utbildningar i Psykisk Livräddning på somaliska hoppas hon kunna göra skillnad och nå ut till människor som annars kanske inte nås av denna kunskap.

– Jag har en fot i den somaliska kulturen och den andra i den svenska. Med den här erfarenheten kändes det självklart att börja som utbildare i Psykisk Livräddning och att särskilt försöka nå somalisvenskar.

Fardowsa beskriver sig som en person med stort intresse för människan och hon brinner för att bekämpa orättvisor. Hon har en bakgrund som undersköterska och har kommit i kontakt med psykisk ohälsa både privat och i sitt arbete. Idag arbetar hon som lokalt verksamhetsstöd i Göteborg Stad och stöttar medarbetare i förvaltningen med att lära sig nya system.  Utöver jobbet på Göteborgs Stad är hon alltså nu också en av SPIV:s utbildare för Psykisk Livräddning som riktar sig mot allmänheten.

Vid utbildningen som hon höll för de två somaliska föreningarna blev det tydligt att kunskapen hon förmedlade var efterlängtad.

– Jag visste att kunskap om psykisk ohälsa och suicidalitet behövdes i den här gruppen men jag trodde kanske att jag skulle möta mer motstånd. Men så var det inte, tvärtom. Deltagarna uttryckte att det var på tiden att de får den här kunskapen och de hade många frågor, säger Fardowsa.

Många delade också med sig av egna erfarenheter och när föreläsningen närmade sig sitt slut ville deltagarna att Fardowsa skulle stanna lite längre för att få möjlighet att diskutera mera, berättar hon.

Hon upplever att det finns stora skillnader i synen psykisk ohälsa och suicidalitet i den somaliska kulturen jämfört med den svenska. Ett exempel är att många begrepp för att beskriva psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och suicidalitet saknas på det somaliska språket. När Fardowsa föreläser försöker hon lösa detta genom att beskriva och förklara runt begreppen i utbildningen.

– Framför allt handlar det om bristande kunskaper om psykisk ohälsa. Men jag märker också att det talas mer öppet om psykisk ohälsa och suicidalitet nu så en förändring har skett. Men många saknar grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, vad man ska göra för att ta hand om sig och må bra.

Fardowsa hoppas nu på att få föreläsa för fler somaliska föreningar men hon skulle även vilja föreläsa för studerande på sfi, svenska för invandrare.

– Många flyktingar har erfarenheter av krig och är i riskzonen för psykisk ohälsa och suicidalitet. Det är viktigt för dem att få kunskap om att det finns hjälp att få.

 Psykisk Livräddning på somaliska erbjuds kostnadsfritt till allmänhet/föreningar eftersom det finansieras med stöd av Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. På bilden syns från vänster SPIV:s verksamhetschef Maria Nyberg och utbildare Fardowsa Ali Hirsi.