Frölunda Hockey Club satsar på Psykisk Livräddning

18 juni, 2024

Frölunda Hockey Club satsar på utbildning i Psykisk Livräddning för ungdomar, ledare och föräldrar.

– En jätteviktig utbildning som vi hoppas ska leda till större trygghet för alla, berättar ungdomskoordinator Mariana Lindberg.

Frölunda Hockey Club arbetar sedan länge med att stärka den psykisk hälsan för sina aktiva, bland annat genom att erbjuda utbildningarna kring sexuella övergrepp och mobbing. En satsning på utbildning i suicidprevention är dock något nytt och det är tydligt att det finns ett behov av den här kunskapen i föreningen, berättar Mariana.

– Det är jätteviktigt att lyfta detta. Många unga mår dåligt idag och många upplever press både i skolan och när det gäller träningen.

Upplägget innebär att spelare i ungdomsverksamheten från 13 år och uppåt, ledare och föräldrar erbjuds separata utbildningar som är anpassade efter de tre målgrupperna. Det är ett upplägg som Mariana tycker är bra eftersom det är viktigt att kunskapen sprids brett i föreningen. Reaktionerna från deltagare har varit väldigt positiv säger Mariana.

– En del tänkte nog till en början att detta ämne inte berörde dem men efter att de har gått utbildningen har jag bara hört positivt och att deltagarna fått ny värdefull kunskap. Man förstår värdet av att prata med varandra och att en tuff jargong inte alltid passar sig. Det är ett känsligt ämne men SPIV:s utbildare presenterade det på ett sådant sätt att det inte blev för tungt utan att det gick att ta till sig det, säger Mariana.

Hockeykulturen kan ofta vara ganska tuff och macho även om det börjar bli bättre, menar Mariana och just därför är det också så viktigt att lära sig mer om psykisk ohälsa och suicidprevention.

– Man ska kunna komma till träningen och berätta att man inte mår bra. Utbildningen kan bidra till att skapa ett tryggare klimat. Den ger oss en tankeställare att vi behöver stanna upp, se varandra och prata med varandra. Så det har definitivt satt i gång samtal mellan oss ledare på ett positivt sätt, säger Mariana.

Som ungdomskoordinator har Mariana god kontakt med ungdomarna, ledarna och föräldrarna, hon en trygg person i föreningen som man kan vända sig till. Genom utbildningen i Psykisk Livräddning har det blivit ännu tydligare för henne hur viktig hennes roll är för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Det är viktigt att se alla och att ta sig tid att prata.  Utbildningen har också gett henne viktig kunskap om vart man kan vända sig för att få hjälp.

Förhoppningen framåt är att utbildningen i Psykisk Livräddning ska skapa en större trygghet i föreningen och att det blir lättare att öppna upp sig och prata om hur man mår berättar Mariana Lindberg.