SPIV medverkar i handbok för kontaktpersoner

19 juni, 2024

SPIV har under tre år varit samarbetspartner till Göteborgs Föreningscenter som drivit arvsfondsprojektet Seniorvän. Projektet resulterade i en handbok för kontaktpersoner där SPIV medverkar med ett kapitel om äldre och suicidalitet.
Arvsfondsprojektet Seniorvän, som drivs av Göteborgs Föreningscenter hade nyligen sin avslutande spridningskonferens. Syftet med seniorvän är att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre genom att göra insatsen kontaktperson synlig och mer lättillgänglig för personer över 65 år. Ett resultat av projektet är handboken ” Att vara ett stöd för” som riktar sig till dem som är kontaktpersoner för äldre. Utöver SPIV medverkar även Susanne Rolfner Suvanto, Anki Sehlstedt och Lars Björklund med varsitt kapitel. Boken kommer skickas ut till alla socialtjänster i landet.
Läs mer om Seniorvän och ladda ner handboken här: