januari 2024

Bildstöd för samtal om suicid

2024-02-28T15:09:00+01:00

Bildstöd för samtal om suicid   Personer med autism och ADHD drabbas oftare av psykisk ohälsa än andra. Risken för suicid är också högre. SPIV har i samarbete med Dart tagit fram ett samtalsmaterial

Bildstöd för samtal om suicid2024-02-28T15:09:00+01:00

september 2021

Självmord i media – råd till journalister

2022-11-10T16:14:54+01:00

Självmord är ett av våra största folkhälsoproblem och vi behöver prata mer om det. Samtidigt är det avgörande på vilket sätt media rapporterar om självmord. Forskning visar att journalistik som lyfter fram självmord på

Självmord i media – råd till journalister2022-11-10T16:14:54+01:00

mars 2021

Hur kan jag hjälpa?

2022-10-18T07:41:02+01:00

Är du orolig för att för att någon i din omgivning funderar på självmord? Det är inte alltid lätt att veta vad man ska säga eller hur man kan hjälpa. Men du kan göra

Hur kan jag hjälpa?2022-10-18T07:41:02+01:00

Nationella konferenser om suicidprevention

2021-06-04T08:50:56+01:00

Sedan 1999 har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) tillsammans med de sex regionala nätverken för suicidprevention arrangerat nätverkskonferenser vartannat år. Den 13:e nationella konferensen om suicidprevention arrangeras digitalt 10 september 2021 av

Nationella konferenser om suicidprevention2021-06-04T08:50:56+01:00

Steg för livet

2022-10-18T07:38:53+01:00

Var sjätte timma tar en människa sitt liv. Du kan göra skillnad. Hur kan vi hjälpa när någon mår dåligt och tänker på självmord? Att lyssna, visa att man bryr sig och att fråga

Steg för livet2022-10-18T07:38:53+01:00

Vem tar sitt liv?

2021-03-27T22:36:22+01:00

Det finns inget säkert sätt att avgöra om en enskild människa kommer att ta livet av sig i framtiden. Däremot kan vi med hjälp av register, statistik och studier se i vilka grupper det

Vem tar sitt liv?2021-03-27T22:36:22+01:00

Varför tar en människa sitt liv?

2021-03-27T22:33:21+01:00

Den här frågan har lika många svar som det finns människor som någonsin har funderat på att avsluta sitt liv. Den utlösande händelsen är alltid unik. Ofta handlar det om ett långvarigt lidande och/eller

Varför tar en människa sitt liv?2021-03-27T22:33:21+01:00

Vad är vad? Psykisk ohälsa

2021-03-26T23:01:22+01:00

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som kan innefatta allt från lättare nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd.Alla människor kan må psykiskt dåligt, och det kan variera under livet. Då är det bra att ta

Vad är vad? Psykisk ohälsa2021-03-26T23:01:22+01:00

Hur kan vi förebygga självmord?

2021-03-12T00:09:07+01:00

Med kunskap, samordning och tydliga rutiner är vi övertygade om att suicidsiffran kan minska i Sverige. Regeringen formulerade 2008 en nollvision. SPIV ställer sig bakom nollvisionen som ett långsiktigt mål, men för att nå dit

Hur kan vi förebygga självmord?2021-03-12T00:09:07+01:00
Till toppen