Konferens om bildstöd för samtal om suicid

2024-01-09T12:39:08+01:00

Välkommen till en halvdagskonferens den 22 februari i Göteborg om suicidalitet hos personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. SPIV presenterar sitt nya material med bildstöd för samtal om suicid. Vi får också veta mer om hur vi