Mölndals stad tar fram suicidpreventiv handlingsplan med stöd av SPIV

2024-01-02T13:43:49+01:00

Kan en kommunal handlingsplan för suicidprevention göra skillnad och hur kan en sådan handlingsplan se ut? I Mölndals stad har man nyligen tagit fram ett förslag på handlingsplan med stöd av SPIV.- Vi hoppas