Från årskurs åtta

PLR ungdom

Psykisk Livräddning (PLR) har under många år erbjudits elever i gymnasieskolor.

Målgrupp: Elever från årskurs 8 och uppåt.

Innehåll:

 • fakta om psykisk ohälsa och suicid
 • myter om självmord
 • ångest, depression, kriser och suicidalitet
 • psykisk hälsa
 • tonårstidens existentiella frågor
 • självkänslans betydelse
 • strategier för att hantera starka känslor
 • stöd och hjälp

Längd: 2 timmar

Vi ser gärna att elevernas föräldrar blir informerade i god tid om att vi kommer. Det är också viktigt att personal, främst elevhälsan på skolan finns tillgänglig under och efter vår föreläsning då ungdomarna kan ha behov av att prata av sig efteråt.

Kontakta felicia.fassberg@suicidprev.com för mer information och bokning

PLR idrottsförening

Psykisk livräddning (PLR)  idrottsförening är ett koncept som utvecklades tillsammans med BK Häcken under hösten 2018. Konceptet går ut på att vi träffar både föräldrar, ledare och ungdomar vid olika tillfällen, för att ge alla samma kunskapsbas.

I filmen “En del av livet” berättar fotbollsspelaren Ivo Pekalski om sin erfarenhet av psykisk ohälsa, om vad som ledde till en depression, hur han tillfrisknade och hur han idag hanterar svårigheter i livet. Filmen är en del av utbildningskonceptet för idrottsföreningar.

Upplägg och längd:

 • 2,5 timme ledare
 • 2,5 timme föräldrar
 • 2 timmar ungdomar från 14 år och uppåt

Innehåll för ungdomar:

 • fakta om psykisk ohälsa och suicid
 • myter om självmord
 • ångest, depression, kriser och suicidalitet
 • psykisk hälsa
 • tonårstidens existentiella frågor
 • självkänslans betydelse
 • strategier för att hantera starka känslor
 • stöd och hjälp

Innehåll för föräldrar och ledare:

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

 • Statistik
 • Risk och friskfaktorer
 • Bedömning av suicidrisk
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
 • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
 • Anhörig och efterlevandeperspektivet
 • Hjälp och stöd

För ledare:

 • Ansvar och roller i föreningen
 • Rutiner och handlingsplaner
 • Integrering av främjande och förebyggande arbete med psykiska hälsa/ohälsa i övrigt föreningsarbete

Kontakta felicia.fassberg@suicidprev.com för mer information och bokning

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies