Bildstöd för samtal om suicid

14 januari, 2024

Bildstöd för samtal om suicid

 

Personer med autism och ADHD drabbas oftare av psykisk ohälsa än andra. Risken för suicid är också högre. SPIV har i samarbete med Dart tagit fram ett samtalsmaterial som ett stöd för dig som möter personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Med en obehandlad depression eller ångestproblematik kan man hamna i ett läge då man inte ser någon annan utväg än att skada sig själv eller ta sitt liv. Det kan vara svårt för personer med neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar att söka och få hjälp om sjukvården inte är tillgänglig.

Forskning vid Karolinska institutet (Hirvikoski et al, 2019) om autism och suicid visar bland annat:

  • att det finns en stark koppling mellan autism och suicidbeteende
  • att risken för suicidbeteende ökar om personen med autism även har ADHD
  • att var femte kvinna med både autism och ADHD har gjort ett suicidförsök någon gång

Därför behövs kunskap för att känna igen tecken på psykisk ohälsa hos personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Och vi behöver också anpassa våra frågor så att den vi frågar faktiskt förstår och kan svara.

SPIV:s bildstödsmaterial är tänkt att användas i det vardagliga samtalet, men också i ett akut skede, inom psykiatri, habilitering, socialtjänst, elevhälsa, särskilda boenden mm. Det har tagits fram tillsammans med Dart – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet, Västra Götalandsregionen.

Här kan du ladda ner materialet

Samtal om suicid – ett reda ut-häfte

Mina varningssignaler

Att göra när jag mår dåligt

Krisplan

Ordlista

 

Lunchseminarium om bildstöd för samtal om suicid

Länkar

Film som visar hur du kan pekprata (5 min)

Hur är jag en bra samtalspartner?

Forskningsstudie om autism och suicid:

Individual Risk and Familial Liability for Suicide Attempt and Suicide in Autism: A Population Based Study”