“Mycket intressant och tankeväckande”

Psykisk livräddning BAS

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR), tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare? 

Introduktionsfilm 

Målgrupp

Psykisk Livräddning BAS är en grundläggande kurs om suicidprevention som i första hand riktar sig till människor utan professionell erfarenhet av omvårdnad.

Kursen kan anpassas till olika målgrupper (tex patient, anhörigföreningar) och sammanhang (t.ex. konferenser, fortbildningsdagar, universitetskurser, etc). 

Vi erbjuder också kurser och föreläsningar till företag, HR och arbetsplatser som är intresserade av att integrera psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention i övrigt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Utöver det innehåll som nämnts ovan går vi då även igenom roller, ansvar, rutiner och handlingsplaner för verksamheten.

Syfte

Syftet är att du som medmänniska ska känna större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök. Och att du får en ökad förståelse för den suicidala processen, krishantering, riskbedömning, samt vet var du kan finna ytterligare stöd.

Forskning visar att denna typ av suicidpreventiva utbildningar gör skillnad. Personer som genomgått utbildningar som handlar om att möta personer med psykisk ohälsa och suicidalitet blir mer intresserade av ämnet, känner sig tryggare i hur de ska agera i mötet med en person som mår dåligt, och de negativa attityderna till personer med psykisk ohälsa minskar.

Här hittar du en utvärdering av Psykisk livräddning publicerad av Folkhälsomyndigheten 2019.

Innehåll

 • Aktuell grundläggande kunskap inom suicidprevention – fokus på förståelse
 • Definition av suicidalitet
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller för suicidalitet
 • Risk- och friskfaktorer
 • Etiska frågeställningar
 • Verktyg för samtal och känsloreglering
 • Strategier för hjälp och självhjälp

Innehåller momenten: föreläsning, fallexempel, filmvisning, övningar och diskussioner.

Längd

3 tim (kan komma att anpassas efter målgrupp)

2 tim (vid digital föreläsning)

Anmälan och bokning

Vi samarbetar med andra föreningar och studieförbund och arrangerar löpande kostnadsfria föreläsningar för privatpersoner och föreningsaktiva. Kommande tillfälle genomförs via zoom, i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg:

27/10: https://events.magnetevents.com/Event/psykisk-livraddning—allmanhet-44040/

Välkomna att boka en utbildning för dina kommuninvånare eller arbetsplats genom att kontakta: felicia.fassberg@suicidprev.se

Några omdömen:

 • “Suveränt!”
 • “Trevligt upplägg, bra kunskapsförmedling och engagemang”
 • “Lämnar med ny och förbättrad kunskap och erfarenhet”
 • “Lättsamt trots tungt ämne”
 • “Mycket intressant och tankeväckande”

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies